Johan Frisk

Metoder
Lyssna förutsättningslöst och ställ öppna frågor. Det är ledorden för Adhd-coachen Marie Enbäck som värderar jämlika relationer med klienterna....
Liv & Hem
Om Ragnhild Svensson var Gud med rätt att påbjuda budord skulle det troligen låta så här: Du ska lyssna på din nästa och intressera dig för mer...
Annons
Forskning
Bland barn som begått sexuella övergrepp återfinns en stor grupp som har utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Forskning visar också...
Forskning
Studien som visar att personer med autism riskerar att dö i förtid, har gett upphov till mer än 100 artiklar, och har utsetts till en av förra årets...
Annons
Forskning
Martina Barnevik Olsson har i sin avhandling följt upp barn som tidigt har fått diagnos inom autismspektrum. Nästan alla hade funktionsnedsättande...
Forskning
Kan rätt blandning av omega 3 och omega 6 förbättra läsförmågan hos barn? Resultaten varierar och snart publicerar svenska forskare en studie som...
Forskning
Metakognitiv träning, att reflektera över sitt eget lärande, har stor betydelse för hur effektiv arbetsminnesträningen blir. Det visar en studie av...