Nästa artikel

Premium Bland barn som begått sexuella övergrepp återfinns en stor grupp som har utvecklingsstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos. Forskning visar också att de barnen återfaller oftare än andra. Professionen efterlyser mer kunskap och ökad öppenhet.

Cecilia Kjellgren, forskare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har i snart 40 år jobbat med barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. En del av forskningen handlar om barn och ungdomar som själva begår övergrepp. I sin avhandling, publicerad 2009, var en del av underlaget en intervjustudie med ungdomar som begått sexuella övergrepp i tonåren. Av de 39 som följdes upp sex år senare hade en femtedel återigen begått ett sexualbrott, samtliga i den gruppen hade en utvecklin

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons