Nästa artikel

  • "Man måste kämpa så mycket för sina rättigheter. Det är min erfarenhet som förälder. Man brottas mot den stora okunskapen. Språkstörning ingår inte i LSS, lagen om särskilt stöd, och det är ett jätteproblem", säger Cecilia Lindberg på Talknuten. Obs: Personen på bilden har inget att göra med innehållet i artikeln.

Premium Språkstörning är en osynlig funktionsnedsättning. Trots att drygt fem procent av landets skolelever har diagnosen kan det vara svårt att få stöd och hjälp. Talknuten, Afasiförbundets verksamhet för personer med språkstörning, jobbar för förändring.

– Personer med språkstörning är en grupp som har svårt att göra sig själv hörd. Det ligger i sakens natur. Kunskapsbristen i samhället är jättestor. Och då är språkstörning inte ovanligare än autism, även om diagnoser inte ska ställas mot varandra, säger Cecilia Lindberg, ordförande för Talknuten. Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. De arbetar för att förbättra villkoren för personer med språk

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons