Nästa artikel

  • Genrebild. Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män.

  • Anna Jansson är doktorand vid Uppsala universitet och läkare vid Akademiska sjukhuset.

  • Ingrid Glimelius är professor vid Uppsala Universitet och överläkare på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset.

Premium Risken för att drabbas av testikelcancer är högre bland män med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism än bland män utan diagnos. Det visar en unik studie från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Vad som ligger bakom sambandet vet inte forskarna, men tidiga livshändelser skulle kunna vara en bidragande orsak.

Special Nest skriver återkommande om förekomsten av olika fysiska sjukdomstillstånd bland personer med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism, se till exempel här och här. Nu har svenska forskare genomfört den första studien någonsin om sambandet mellan npf och testikelcancer. Detta är den vanligaste cancersjukdomen hos unga män, men dess orsaker är alltjämt okända för forskarna. I den nya studien, vars resultat har publicerats i den vetenskapliga tidskriften British J

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons