Nästa artikel

Premium Bland män med Klinefelters syndrom är det ungefär tre gånger så vanligt med adhd jämfört med hos resten av befolkningen. Klinefelter är en av de vanligaste könskromosomrubbningarna hos män och betyder nästan alltid att den drabbade har svårt att få barn. Ändå är det inte särskilt känt hos allmänheten.

Klinefelters syndrom blir sällan omskriven i media och genomsnittsmedborgaren känner troligen inte till det. Faktum är att syndromet är en av de vanligaste könskromosomrubbningarna och drabbar en av 500–800 män. Av alla de män som har Klinefelter uppskattas bara 15 procent vara diagnostiserade – resterande 85 procent bär på syndromet utan att veta om det. Det berättar Stefan Arver. Han är docent och överläkare på Karolinska institutet i Stockholm och forskar om Klinefelters syn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons