Nästa artikel

  • "Vår uppfattning är att köerna generellt är långa, minst ett år. Någon vårdgaranti finns inte i praktiken", säger Agneta Söder.

Premium Många familjer får vänta minst ett år på npf-utredning trots att vårdgarantin anger högst tre månaders väntetid från beslutet att utreda. Agneta Söder, ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet, råder föräldrar att läsa på om barnets förmodade diagnos så att de kan kräva det stöd från skolan som barnet har rätt till – i väntan på utredning.

Många föräldrar som ställer sitt barn i kö för neuropsykiatrisk utredning vittnar om långa väntetider. För familjerna innebär det ofta uteblivet stöd från skola och vård under tiden, vilket kan skapa stora problem i vardagen. Medierna har de senaste åren ofta förmedlat förtvivlade vittnesmål från föräldrar. Sveriges radios P4 Värmland intervjuade till exempel i november 2017 en mamma vars tonåring hade fått beskedet att väntetiden är tre år och Smålandsposten har und

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons