Nästa artikel

  • "När vi frågar om orsaker till köerna blir svaret oftast inte brist på pengar, utan svårigheter att rekrytera personal", säger Ing-Marie Wieselgren på SKL.

Premium Utvecklingen går åt fel håll. Målsättningen är att barn ska få ett första besök hos barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Men endast sex av tio får det. "I princip alla instämmer i att den samlade bilden inte är bra", säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och landsting, till Special Nest.

Inför 2019 öronmärktes 380 statliga miljoner för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Målet är att den som söker vård ska erbjudas ett första besök inom 30 dagar. Efter det första besöket ska det dröja som mest 30 dagar innan det är dags för behandling eller fördjupad utredning. – Det här målet finns för att öka tillgängligheten inom BUP. Pengarna är till det här specifika ändamålet, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges komm

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Landsting
Annons