Nästa artikel

Premium Ökad kännedom om Samordnad individuell plan och bättre tillgänglighet hos BUP är två områden som drivs inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa – ett samarbete mellan regeringen och SKL.

– Jag brukar säga att Uppdrag Psykisk Hälsa är som en experimentverkstad för nya och bättre arbetssätt i vården – till exempel att utveckla en ökad medvetenhet i skolan kring att tänka hälsosamt för både kroppen och knoppen. Den andra delen av vårt uppdrag handlar om att utveckla insatser när något typ av problem har uppstått, till exempel att de med psykiska funktionsnedsättningar ska upptäckas och få specialiserade insatser i ett tidigt skede, säger Ing-Marie Wieselgren

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
HjälpmedelLagstöd
Annons