Nästa artikel

Föräldranätverket Barn i behov ordnar den 14 april ett riksdagsseminarium om den svenska skolan och hur den ska bli tillgänglig för alla elever.

Den 14 april kl 13 är det dags för det andra stora seminariet i Sveriges Riksdag, om en skola tillgänglig för alla, med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningsminister Gustav Fridolin medverkar tillsammans med en inspirationspanel av experter. Deltar gör också Maria Stockhaus (M) och Shadiye Heydari (S) samt föräldrar från nätverket Barn i Behov. Moderator är Edna Eriksson.

Preliminärt program

13:00 Inledning Shadiye Heydari (S)
13:10 Utbildningsminister Gustav Fridolin
13:30 Barn i Behov om syfte och mål med dagen
13:45 Inspirationspanel
15:00 Idéutveckling i grupper
16:00 Frågestund
16.45 Avslutning Maria Stockhaus (M)

I inspirationspanelen sitter
Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisk samordnare på SKL, samverkan mellan socialtjänst, sjuk- och hälsovård och brukare.
Malin Gren Landell, regeringens särskilda utredare om problematisk skolfrånvaro om strategier för att motverka utslagning.
Ann-Mari Ek från Ernst och Young, resursfördelningssystem och utanförskapets pris.
Anna Sjölund, om en första linje som kartlägger elevers behov innan de hinner misslyckas.
Johan Hallberg, rektor, om lyckad samverkan med elevhälsan.

Annons