Nästa artikel

Torsdagen den 14 april håller Barn i behov ett riksdagsseminarium om hur skolan ska bli tillgänglig för alla elever.

– Det går att ge alla barn rätt stöd men det går inte av sig självt. Styrande på lokal nivå måste ta ett ansvar för att de landvinningar forskningen gjort syns i stödverksamheterna. Idag bygger mycket stöd på okunskap och bristande samordning med förödande konsekvenser för individen och samhället, säger Malin Holm från föräldranätverket Barn i behov.

Hon är legitimerad psykolog och en av arrangörerna till föräldranätverket Barn i Behovs andra stora riksdagsseminarium om den svenska skolan som går av stapel torsdagen den 14 april klockan 13-17.

Inledningstalare är Gustav Fridolin (MP), därefter inspirationsföreläser fem experter utifrån olika perspektiv: samverkan, tidig upptäckt, utanförskapets pris, elevhälsa och problematisk skolfrånvaro.

Följ seminariet på twitter, under hashtagen #barnibehov

Annons