Nästa artikel

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har utsett Jan-Eric Gustafsson, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet, till ny ordförande i regeringens skolkommission. Han efterträder Anna Ekström som har fått en ny post som gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pedagogikprofessorn Jan-Eric Gustafsson är sedan tidigare ledamot i Skolkommissionen, men tar nu över ordförandeposten. Ett av kommitténs kommande uppdrag är att nästa år lämna förslag till regeringen på hur kunskapsresultaten ska höjas och undervisningen förbättras, rapporterar TT.

– Jan-Eric Gustafsson är en tung internationellt verksam forskare med bred respekt. Han har bidragit starkt i Skolkommissionen under dess första tid och är rätt person för att tillsammans med kommissionens ledamöter fortsätta arbetet och lämna de förslag som krävs för en bättre styrning och ett jämlikt skolsystem, säger Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Kategorier: 
Skola
Annons