Nästa artikel

En utredning pågår för att se över bidragssystemet och göra reglerna för tilläggsbelopp för särskilt stöd tydligare.

Regeringen vill förtydliga skollagen så att tilläggsbelopp för särskilt stöd bestäms individuellt för varje barn och elev. Det skriver SPSM.

Lagstiftningen har varit otydlig och det har medfört att den använts mindre än vad som varit meningen. Skolkostnadsutredningen har i uppdrag att se över hela bidragssystemet.

Utredningen ska lämna sina förslag senast den 1 oktober 2016.

Annons