Nästa artikel

Trots att barnet fått en diagnos är det svårt att få rätt hjälp och stöd. Det upplever många föräldrar till barn med NPF.

72 procent av vårdnadshavarna till barn med NPF tycker att det är svårt eller känns omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd. Det framkommer i en webbundersökning som Attention gjort tillsammans med Trygg-Hansa. Att insatserna man fått efter att ha sökt stöd inte har hjälpt dem, upplevde 40 procent. Det visade sig också att många inte var medvetna om vissa stödfunktioner som de enligt lag har rätt till.

– Många föräldrar vittnar om en frustrerande kamp. Man kan veta att man har rätt till ett visst stöd, men får ändå nej, säger Anna Norrman, kanslichef på riksförbundet Attention, till TT.

Drygt 1 760 av förbundets medlemmar som är föräldrar eller vårdnadshavare för barn med en NPF-diagnos har svarat på enkäten.

Annons