Nästa artikel

Attention och Trygg-Hansa gör just nu en enkät till dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF upp till 25 år, med syfte att öka kunskapen om föräldrars situation.

Attention vill i samarbete med Trygg-Hansa ta reda på mer om situationen för föräldrar och anhöriga till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

De som har barn med NPF ombeds därför att svara på en enkät som omfattar 17 frågor.

Resultatet kommer att presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland som Trygg-Hansa arrangerar, samt i Attentions informationskanaler.

Du hittar enkäten här. Sista svarsdag är tisdagen den 7 juni.

Annons