Nästa artikel

En ny studie från Brasilien visar att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna för adhd inte har haft problemen i barndomen.

För att i dagsläget få en adhd-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn. Men nu visar en studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen. Det skulle kunna innebära att kravet på barndomsanamnes bör slopas. Det skriver Anders Hansen, specialistläkare i psykiatri, i Läkartidningen.

Studien har gjorts i Brasilien och 5 249 personer har deltagit. Resultatet blev att vuxen-adhd inte behöver vara en följd av adhd i barndomen och att det kan finnas två distinkt olika förlopp vid adhd, ett förlopp som drabbar i barndomen och ett som gör det i vuxen ålder. 

Adhd är vår tids mest omdebatterade diagnos och antalet människor, både vuxna och barn, som diagnostiseras och medicineras har ökat explosionsartat. Inte bara i USA utan även i Europa och Sverige.

Annons