Nästa artikel

  • Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare vid Nordens välfärdscenter, vill ha in psykisk hälsa som ämne på schemat i skolorna.

Premium Tidiga stödinsatser, nolltolerans mot mobbning och vuxna som lyssnar. På Nordens välfärdscenter har det sedan 2014 bedrivits ett projekt som handlar om att belysa psykisk ohälsa bland ungdomar i Norden. Special Nest intervjuar projektledaren som berättar om vikten av träningshallar för själen.

Lidija Kolouh-Söderlund arbetar på Nordens välfärdscenter (NVC) och är sedan 2014 projektledare för Unga in i Norden.  Det är ett projekt som fokuserar på ungdomar i åldern 16-29 år som lider av psykisk ohälsa. Syftet är att inspirera och konkretisera för beslutsfattare vad man ska investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga. Hon berättar med intresse och kraft om resultaten i den rapport som Nordens välfärdcenter, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, har t

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons