Nästa artikel

I november bjuder Magelungen in till en tvådagarskonferens med diskussion och lärande kring hemmasittare, det vill säga elever med långvarig skolfrånvaro. Konferensen vänder sig bland annat till skolledare, lärare, socialtjänst, BUP, och politiker.

Den nationella konferensen äger rum på Galejan Fest & Konferens i Uppsala 21-22 november och målet är att belysa frågan om hög frånvaro från så många håll som möjligt, exempelvis förebyggande insatser, aktuellt forskningsläge, skolans/rektorns roll, juridiken kring hemmasittare, den unges persektiv, föräldraperspektiv, skolk och mobbning. 

Magelungen, ett idéburet och medarbetarägt företag, har lång erfarenhet av insatser som syftar till att hemmasittande barn och ungdomar ska komma tillbaka till en fungerande skolgång. I dag består verksamheten av fristående skolor och behandlingsverksamheter. 

Talare på konferensen är bland andra Mikael Hellstadius, jurist och expert på skoljuridikfrågor, Marit Sahlström, projektledare för Oneeighty, Stockholms Stadsmission, Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för "Unga in i Norden", Nordens Välfärdscenter och Martin Karlberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons