Nästa artikel

  • Personerna på bilden är inte elever vid Magelungen.

Premium Magelungens mål är att hjälpa barn med särskilda behov och deras familjer att få en fungerande vardag. De erbjuder skolgång, behandlingshem, dagverksamhet, träningslägenheter och terapikollo, för att nämna några av insatserna.

– Vem äger ansvaret för att ett barn inte går till skolan? Är det skolan? Socialförvaltningen? BUP? För oss är det viktigaste att jobba med helheten, att inte fokusera på vems problemet är, utan att hitta en lösning där barnet blir delaktigt och fungerar i sociala sammanhang, säger Daniel Riddez, vd för Magelungen. Han menar att det finns ett ”mellanrum” i välfärden i dag, som ofta uppstår mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). – Vi vill fånga

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons