Nästa artikel

  • "Bland svenska gymnasieungdomar har ungefär en tredjedel någon gång skadat sig själva", säger psykologen Johan Bjureberg som driver ett forskningsprojekt om en onlinebehandling för unga med självskadebeteende.

  • "Bland svenska gymnasieungdomar har ungefär en tredjedel någon gång skadat sig själva", säger psykologen Johan Bjureberg som driver ett forskningsprojekt om en onlinebehandling för unga med självskadebeteende.

Premium Ett nationell studie ska undersöka en onlinebehandling för ungdomar som skadar sig själva. Målet är att deltagarna ska lära sig hantera svåra känslor och tankar – och på så vis få stopp på det destruktiva beteendet. ”Att kommunicera online ökar för många unga möjligheten att våga sätta ord på känslor”, säger psykologen Johan Bjureberg.

Forskningsprojektet BIP ERITA - Internetförmedlad behandling för ungdomar vid Karolinska institutet i Stockholm, rekryterar nu ungdomar som brottas med självskadebeteende. Johan Bjureberg, projektledare för BIP ERITA tillika legitimerad psykolog, berättar för Special Nest att tidigare studier har visat att onlinebehandling för unga kan funka lika bra som behandling via fysiska möten. – För unga är nätet en naturlig mötesplats. Skrivandet är för många en enklare kommunikationsfor

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons