Nästa artikel

För att uppnå en bättre kontinuitet kring läkarbemanningen har landstingen nu ett gemensamt projekt att fasa ut hyrläkarna inom psykiatrin – detta trots brist på specialister.

Än så länge har 15 landsting upprättat en tidsplan för utfasningen av hyrläkare, uppger Dagens Medicin. För de flesta är slutdatumet för när detta ska vara gjort september 2017. 

Som det ser ut i dag består 15 procent av läkarbemanningen inom vuxen­- och rättspsykiatrin av hyrläkare. Kostnaden för inhyrd personal i psykiatrin steg mellan 2013 och 2015 från 470 till 700 miljoner kronor.

För tre år sedan genomfördes hyrläkarstopp inom psykiatrin i Väst­ra Götalandsregionen, och antalet fastanställda specialistläkare ökade från 140 till 200. Utifrån det arbetet har nu en nationell modell med 60 åtgärdsförslag som ska stimulera till bättre bemanning utformats. Det handlar om sådant som exempelvis lön, effektiva arbetssätt, fler ST-tjänster och rekrytering.

Kategorier: 
Landsting
Annons