Nästa artikel

  • Genrebild. Stödet efter en neuropsykiatrisk utredning skiljer sig åt mellan landets regioner.

Premium Att vänta på en npf-utredning och sedan få diagnos, antingen själv eller för sitt barn, leder inte alltid till lättnad och självklara insatser. Vissa går vilse i vården och hoppas på en hjälp som aldrig kommer. I Region Stockholm finns ”Frågetjänsten” som kan svara på vilket stöd som finns att få, men det finns stora skillnader i landet.

– Mitt intryck är att vi med små medel kan göra stor nytta och vara vägledande för den som kontaktar oss på telefon eller via digitala kanaler. Bara vetskapen om att Frågetjänsten finns kan vara hjälpsam och det kan nog fungera som ett mentalt stöd för många att vända sig hit för att få veta mer om habilitering och samhällets stöd efter diagnos, säger Helena Bjerkelius. Helena Bjerkelius är socionom och arbetar sedan flera år i Frågetjänsten i Region Stockholm, som är Ha

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons