Nästa artikel

  • Instagramprofilen Henrik Wahlström vill bidra till öppenhet om psykisk ohälsa.

Premium För två år sedan gick Instagramprofilen Henrik Wahlström ut och berättade offentligt att han har bipolär sjukdom. Bakom beslutet låg en önskan om att ge hopp åt människor som lider av psykisk ohälsa. ”Det går inte att styra bipolär sjukdom, utan man följer med den. Däremot kan man påverka mer än vad många tror”, säger han.

Henrik Wahlström diagnostiserades med bipolär sjukdom när han var 25 år. Problemen med maniska och depressiva perioder – som är huvudsymtom vid bipolär sjukdom – märktes först i gymnasiet och under många år fick han antidepressiva mediciner och gick i terapi. Men det var aldrig rätt behandling. – Personer med bipolär sjukdom söker ofta vård när de mår som allra sämst, så vården får aldrig en helhetsbild. Så var det länge för mig med. Det krävs ofta någon utifrån s

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons