Nästa artikel

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Kalmar för att det dröjde sex år innan en flicka fick genomgå en adhd-utredning. Detta rapporterar nyhetssajten 24kalmar.se.

När flickan var fyllda fem år skickades en remiss om adhd-utredning till BUP i Kalmar. Utredningen genomfördes aldrig med motiveringen att flickans problematik istället var familjerelaterad. Sex år senare ringde mamman till BUP, varefter utredningen genomfördes. Den visade att flickan uppfyllde kriterierna för diagnosen. Mamman anmälde därefter BUP till IVO, som har granskat händelseförloppet och ger mamman rätt i ärendet:

”Utredningen av diagnosen ADHD har fördröjts en orimligt långt tid. Fördröjningen har medfört att patienten inte har fått god vård. Vårdgivaren uppmanas att se över sina rutiner för psykiatrisk diagnostik”.

Detta skriver 24kalmar.se.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons