Nästa artikel

  • Av Sabina Brohedes avhandling framkommer att en-två procent av svenskarna är drabbade av dysmorfofobi, vilket är i samma storleksordning som anorexi.

Premium Ett överdrivet, ångestladdat och tidskrävande fokus på upplevda utseendefel. Så kan man beskriva dysmorfofobi. Special Nest berättar om en förhållandevis okänd ångestsjukdom

Alla ägnar mer eller mindre tid åt sitt utseende och är mer eller mindre medvetna om olika kroppsideal att förhålla sig till. Somliga kanske lägger en längre stund varje dag åt att pyssla om sitt yttre medan andra nöjer sig med en mer flyktig titt i spegeln. Att bry sig om hur man ser ut är kort och gott mänskligt. För den som är drabbad av dysmorfofobi, eller body dysmorphic disorder (BDD), är läget mer annorlunda och svårt. En person med denna ångestsjukdom uppvisar en onormal

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons