Nästa artikel

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner, skolan, familjekonflikter och kärlek. Det var de fem vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om med Bris kuratorer under 2015. Under året ökade de stödjande kontakterna till Bris med tre procent.

Under förra året var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste samtalsämnet i Bris stödverksamhet, något mer än var femte kontakt (22 procent) handlade om. Detta samtalsämne innefattade kontakter om alltifrån tillfällig nedstämdhet och oro till depression, självskadebeteende och barn som på allvar funderade på att avsluta sitt liv.

– Det behövs även ökad kompetens om barns psykiska ohälsa hos professionella som möter barn och unga. Vi efterlyser dessutom politisk handlingskraft för ökad prioritet av barns hälsa i samhällets alla delar, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris i ett pressmeddelande.

De vanligaste ämnena varierade en del beroende på vilken stödkanal som användes. I mejlen och chatten var psykisk ohälsa och dåligt mående det vanligaste ämnet medan vänner var vanligast i telefonen.

De 10 vanligaste ämnena i Bris stödjande kontakter 2015

  1. Psykisk ohälsa och dåligt mående: 22 %
  2. Vänner: 20 %
  3. Skola: 14 %
  4. Familjekonflikter: 13 %
  5. Kärlek: 12 %
  6. Familjen: 8 %
  7. Myndighetskontakter: 8 %
  8. Kropp och utseende: 7 %
  9. Vuxna: 5 %
  10. Mobbning: 5 %
Annons