Nästa artikel

  • Sofi Gori trivs med sitt jobb som butiksbiträde.

För Sofie Gori, 30, har den dagliga verksamheten lett till att hon hamnat på en arbetsplats där hon stortrivs. Efter två års arbetsträning var hon redo att ta nästa steg ut i arbetslivet. I dag arbetar hon som butiksbiträde på Axfood Snabbgross i Västerås. "Jag är verkligen lyckligt lottad. Här utvecklas jag hela tiden och känner att de tror på mig", säger hon.

Daglig verksamhet

Vem: Personer med autism eller autismliknande tillstånd, utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder kan ha rätt till daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Man ska vara i yrkesverksam ålder och inte förvärvsarbeta eller studera.

Vad: Tanken med den dagliga verksamheten är att den som på grund av sin funktionsnedsättning har svårt att klara av ett arbete på den öppna arbetsmarknaden ska erbjudas en sysselsättning som är anpassad efter den enskildes förutsättningar, behov och intressen.

Hur: Den som vill ansöka om daglig verksamhet vänder sig till sin kommun, där ansökan hanteras av biståndsbedömare. De flesta har försörjning från annat håll, exempelvis Försäkringskassan. Som arbetstagare inom daglig verksamhet kan man också få en mindre habiliteringsersättning av kommunen. För den som driver en daglig verksamhet krävs tillstånd från Socialstyrelsen.

Den som har varit arbetslös vet att det kan vara mentalt påfrestande att sakna känslan av att ha en meningsfull uppgift att utföra varje dag. Visst handlar det om att tjäna pengar, men ett arbete fyller fler funktioner än så. Arbetsplatsen innebär en gemenskap och en känsla av att vara behövd.

För den som har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta sig ut i arbetslivet. Sysselsättningen kan behöva anpassas efter individens behov och möjligheter att delta. Och det är där den dagliga verksamheten kommer in i bilden. Här får arbetstagaren möjlighet att prova olika arbetsområden, hela tiden med stöd av en utbildad handledare.

Sofie Gori från Västerås har adhd och Aspergers syndrom, vilket på olika sätt påverkar hennes liv. Även på jobbet. Hon drabbas emellanåt av depressioner och ångest, vilket gör att det är viktigt för henne att kollegorna vet vad det handlar om och kan visa förståelse.

– Jag tycker att det är väldigt jobbigt med förändringar, och vill gärna få reda på sådant i god tid. Nästa vecka slutar till exempel min tidigare chef, som har varit ett jättestort stöd för mig. Men det fick jag reda på redan i julas så jag har haft tid på mig att vänja mig vid tanken, säger Sofie.

Hon tillägger att hon har haft tur, eftersom hennes nya chef är precis lika bra som den tidigare var.

– Jag känner mig lyckligt lottad som är på en så bra arbetsplats, vi är som en liten familj här, säger Sofie.

 

Utvecklas och tar ansvar
Nu är det fyra år sedan Sofie fick kontakt med Conexi, en av landets många utförare av daglig verksamhet. Verksamheten drivs i samarbete med Ikea och vänder sig till personer med autism eller Aspergers syndrom.

Första steget för Sofie var att börja med arbetsträning på Ikea. Där arbetade hon på husgerådsavdelningen i två år, innan hon var redo att ta nästa steg ut i arbetslivet. Tillsammans med sin handledare hittade hon sin nuvarande arbetsplats på Axfood Snabbgross.

– Här får jag ta större ansvar och känner mig som en del av personalen. Jag utvecklas och känner att de tror på mig. De ser mig som en människa, inte en funktionshindrad. Ingen pratar med mig som om jag vore ett barn, vilket man kan råka ut för på andra ställen, säger Sofie. 

Hennes arbetsuppgifter är bland annat att plocka upp varor, ansvara för viss rengöring, datumkontrollera varor och hjälpa kunder att hitta det de söker i butiken.

– Sofie är en medarbetare som alla andra här i butiken, men vi är noga med att lyssna på henne och ta hänsyn till hennes behov, säger Hanna Lundberg, ställföreträdande butikschef på Axfood Snabbgross i Västerås.

 

Kontaktperson och handledare
Hanna är Sofies nuvarande chef, och närmaste kontaktperson, på arbetsplatsen. Hon har kontakt med Sofies handledare på Conexi, som alltid finns tillgänglig ett telefonsamtal bort. Handledaren kommer också på besök med jämna mellanrum för att följa upp hur det fungerar.

– Jag försöker vara noga med att hålla mig till tydliga instruktioner, och undviker att ändra för mycket på arbetsuppgifterna. Som Sofie själv var inne på kan det vara jobbigt med förändringar, även om det är något hon blir bättre på hela tiden. Det är fantastiskt kul att få vara med och följa hennes utveckling, säger Hanna Lundberg.

Annons