Nästa artikel

”Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar” är en samlad strategi som Regeringen beslutade om 19 november 2015. Den innehåller bland annat individanpassade insatser i form av olika vägar till utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan förbättra ungas chanser att få och kunna behålla ett arbete.

7,2 procent (2014) av Sveriges 15-24-åringar varken studerar eller arbetar. Studier visar att 60 till 70 procent av de unga som varken har arbetat eller studerat under ett år, är i samma situation året efter. Att vara borta från arbete eller studier i ett år ökar risken för att långvarigt hamna utanför arbetsmarknaden, och det blir svårare och svårare att ta sig in ju längre tid som går.

Att aldrig ha påbörjat eller att ha avbrutit en gymnasieutbildning är den faktor som tydligast påverkar risken att varken arbeta eller studera.

Det är också konstaterat att unga med funktionsnedsättningar, unga utan slutbetyg från gymnasieskolan och unga med utländsk bakgrund är de grupper av unga som har de största svårigheterna vad gäller att etablera sig i arbetslivet.

Detta enligt ”Vägar framåt – strategi för unga som varken arbetar eller studerar” – en samlad strategi från Regeringen med åtgärder som för unga som varken arbetar eller studerar. Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna för dessa unga personer att etablera sig i arbets- och samhällslivet. 

Resultatet av åtgärderna ska redovisas 2018.

Annons