Nästa artikel

Stockholms stad arrangerar 24 november en anhörigkväll för närstående till unga vuxna som varken jobbar eller studerar. Förutom konkreta verktyg och stöd är kvällen också ett tillfälle att träffa andra i samma situation.

Den som varken jobbar eller studerar under en längre tid hamnar utanför samhället och det är en svår situation även för personens anhöriga. Syftet med den kostnadsfria informationskvällen i Stockholm är vid sidan av att sprida information om vilka stödinsatser som finns även att samla information om de unga i behov av hjälp för att bättre kunna planera stadens insatser.

Kvällen arrangeras inom ramen för Stockholms stads projekt SUVAS. Ett projekt som syftar till att utveckla metoder för att söka upp unga vuxna mellan 20 och 29 år som varken arbetar eller studerar, på grund av exempelvis psykisk ohälsa eller funktionsvariationer, och hjälpa dem närmare arbetsmarknaden.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons