Nästa artikel

Hur är det att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i familjen? Den frågan kommer att belysas under ett frukostseminarium torsdag 29 september i Stockholm, arrangerat av Trygg-Hansa och Min Stora Dag.

Många lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket kan påverka hela familjen, anhöriga och skolan. Upplevelsen av att stödet från samhället många gånger brister och att det är svårt att veta var man kan vända sig är stark hos många föräldrar. Meningen är att seminariet ska ge stöd och inspiration.

På seminariet ska Fredrik Westin, föreläsare och författare, berätta om hur det är att vara förälder till ett barn med NPF. Eller som han själv uttrycker det, om hur det är att vara pappa till Stålmannen. Stiftelsen Min Stora Dag kommer att presentera ett nystartat projekt kring barn och unga som lever med NPF och psykisk ohälsa.

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons