Nästa artikel

  • Malin Ljungberg har via upprop sökt föräldrar till unga vuxna med autism som ännu bor kvar hemma och som är utan sysselsättning. Hon fick stor respons.

Premium I ett pågående avhandlingsarbete riktar doktoranden Malin Ljungberg fokus mot föräldrar till vuxna autistiska barn som bor hemma och som inte arbetar eller studerar. Trots att många föräldrar befinner sig i en sådan krävande situation saknas svensk forskning om hur föräldrarna ser på sin vardag, ekonomi och hälsa. Men intresset är stort – när Malin Ljungberg sökte deltagare till en föräldrastudie fick hon många svar. Special Nest har intervjuat henne.

– Jag har inte hittat någon tidigare svensk studie som fokuserar endast på föräldrars erfarenheter av att bo tillsammans med ett vuxet barn med autism som saknar sysselsättning och jag fick stort gensvar på mitt upprop. Många är tacksamma att få vara med i studien, för föräldrarnas livssituation har inte fått så mycket uppmärksamhet och det finns ett uppdämt behov av att få prata om sina erfarenheter, säger Malin Ljungberg.  Malin Ljungberg är doktorand vid Stockholms unive

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons