Nästa artikel

  • Malin Bernt var med och startade Järva Autismnätverk.

  • Sadia Hirsi startade Somaliska Autism- och Aspergerföreningen och är nu engagerad i Järva Autismnätverk. 

  • Fadwa Aqel är projektkoordinator på Studiefrämjandet och pekar på vikten av tidig information om autism på flera olika språk.

  • Nu börjar det komma ut böcker på somaliska om autism där föräldrar delar med sig av sina erfarenheter, berättar Sadia Hirsi.

  • Genrebild.

Premium Järva Autismnätverk har nyligen startat i Järvaområdet utanför Stockholm och vill erbjuda information och stöd till föräldrar som har barn med autism. Special Nest har intervjuat Malin Bernt, Fadwa Aqel och Sadia Hirsi, som är aktiva i nätverket. De hoppas bidra till att bryta stigmat kring autism och andra funktionsnedsättningar i området.

– Många föräldrar har inte kunskap om diagnosen och känner inte till den hjälp som finns att få i Sverige Vi har också märkt att det finns ett stigma kring autism i området och en del föräldrar vill inte att barnen utreds eller att symtomen uppmärksammas. Men många föräldrar går på knäna och alla skulle tjäna på att familjerna får hjälp, säger Malin Bernt. Malin Bernt är samordnare för fritid för unga med funktionsnedsättning i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Ho

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons