Lisa Wimmerström

Aktiviteter
Vårdpersonal och föräldrar har ofta stått maktlösa när barn hastigt insjuknat i sjukdomen PANS, som ger allvarliga psykiatriska symptom. Diagnosen...
Liv & Hem
Sedan hennes son blev svårt sjuk i Pandas för fem år sedan har Gunilla Gerland fört en kamp för att sprida kunskap om sjukdomen. Nu har föreningen...