Nästa artikel

Inte hört talas om Pandas? Det är inte så konstigt. Sjukdomen är inte särskilt känd. Det är en allvarlig, autoimmun sjukdom där immunförsvaret attackerar hjärnan och personen plötsligt drabbas av neuropsykiatriska symptom som tvång och tics och går tillbaka i utvecklingen.

Pandas är en förkortning av Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections. Det upptäcktes av den amerikanska läkaren och forskaren Susan Swedo, som skrev den första artikeln om Pandas, 1994. Hon träffade familjer där barn plötsligt drabbats av tvång, tics och andra symtom inom det neuropsykiatriska området. Ofta kunde föräldrarna ange exakt vilken dag de bröt ut. Alla barnen hade en sak gemensamt, de hade haft streptokockinfektioner.

Pandas är en autoimmun sjukdom som utlöses av en streptokockinfektion. Sjukdomen kan ge en mängd olika symtom inom det neuropsykiatriska området.

Den börjar alltid med ett mycket plötsligt utbrott av OCD (tvångssyndrom) och/eller ticsstörning. Utbrottet kommer abrupt och på barn, före puberteten. Och barnet bär på streptokocker.

För att få en Pandasdiagnos ska man sedan ha minst två av följande symtom:

  • Svår separationsångest (kan inte vara utan föräldrarna, vill sova med dem osv)
  • Generaliserad ångest, inte sällan panikattacker. Ofta får barnen stora pupiller och ser vettskrämda ut.
  • Motorisk hyperaktivitet, onormala rörelser och rastlöshet.
  • Sensoriska avvikelser (överkänslighet mot ljus eller ljud, förvrängning av visuella intryck och ibland visuella eller auditiva hallucinationer)
  • Koncentrationssvårigheter
  • Problem med urinering och ny debut av sängvätning.
  • Emotionell labilitet och irritabilitet, ibland aggressivitet. Det förekommer också depression, plötslig debut och ibland suicidala tankar.
  • Sömnsvårigheter
  • Utvecklingsmässig regression med bebisspråk och tillbakagång i handstil.

 

Det som händer är att streptokocken, för att undkomma, härmar molekyler i hjärnans nervceller, så när immunförsvaret upptäcker dem så attackerar immunförsvaret även den egna hjärnan.

Ingen vet än hur många som är drabbade av Pandas, men man vet att Pandas är vanligare bland pojkar än bland flickor. Det går 3-4 fall pojkar på 1 fall flickor.

Det finns de som läker själv men det finns också de som får en kronisk problematik.

 

Behandling
Pandas kan, enligt Susan Swedo, behandlas och förebyggas med penicillin. Man kan också behandla Pandas med IVIG, intravenösa antikroppar som kommer från friska personers donerade blodplasma. Vissa läkare tror också att kortison kan hjälpa. Några personer med Pandas har blivit hjälpta av att operera bort halsmandlarna. Forskningen har inte kommit så långt än, så det är svårt att säga vilka behandlingar som fungerar bäst och på vilka symtom man ska använda vilken behandling.

Läs mer på www.pandasinfo.se

Idag talar man oftare om PANS (Pediatrik Acute onset Neuropsychiatric Syndroms) bland annat eftersom man sett att även andra infektioner än streptokocker kan utlösa den autoimmuna processen. PANS/Pandas räknas till de autoimmuna encefaliterna.

Föreningen Sane är en ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd; www.panspandas.se

Annons