Nästa artikel

  • "Vi önskar ett samarbete med Skolverket för att diskutera kunskapskraven i grundskolan och hur vi kan minska skolmisslyckanden", säger forskaren Ida Lindblad.

Premium En ny studie från Gillbergcentrum indikerar att det finns elever med nedsatta kognitiva förmågor som inte har förutsättningar att klara de krav som Skolverkets läroplan ställer. – Vi vill understryka att kravnivån inte generellt ska sänkas, också de med starka kognitiva förmågor behöver kunskapskrav på rätt nivå. Men skolsystemet behöver tidigt fånga upp elever med utvecklingsneurologiska begränsningar, säger Ida Lindblad, en av forskarna bakom studien. Skolverket hävdar dock att studien är begränsad och att det inte går att dra slutsatser av den på nationell nivå.

“Det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer, och detta måste beaktas i det svenska skolsystemet. Det nuvarande betygssystemet utan några individuella mål innebär en risk att negativt påverka elevers psykosociala utveckling och självkänsla.” En studie gjord på Gillbergcentrum i Göteborg och som publicerades i Läkartidningen, 1 februari 2018, har visat att elever som blivit underkända i minst ett ämne hade

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons