Nästa artikel

  • Läkaren Lotta Borg Skoglund och psykologen Martina Nelson är aktuella med boken Adhd på jobbet.

  • Omslaget till boken.

Premium Bland personer med adhd är arbetslöshet och sjukskrivningar klart vanligare än inom den övriga befolkningen. Samtidigt är kunskapen låg om adhd ute på arbetsplatserna. Hur kan då arbetslivet underlättas för individer med denna diagnos? Detta står i fokus i nya boken ”Adhd på jobbet” skriven av psykologen Martina Nelson och läkaren Lotta Borg Skoglund.

Socialstyrelsens rapport Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd, som publicerades under 2019, beskriver ett dystert läge på arbetsmarknaden för individer med adhd, en neuropsykiatrisk diagnos som bland annat karaktäriseras av hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och bristande impulskontroll. Totalt 40 procent av männen och 36 procent av kvinnorna som är 31 år eller äldre och som är diagnostiserade med adhd, har ett arbete. Detta kan jämföras med 80 procent av männen och 74

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons