Nästa artikel

RFSU Malmö driver ”Sex för alla”, ett unikt utbildningsprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Frågor om sexualitet och relationer lyfts på ett informellt sätt på LSS-boenden – av personer som själva har funktionsnedsättning.

Projektet ”Sex för alla” har funnits i snart 1,5 år och drivs tillsammans med föreningen Grunden i Malmö, som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tillsammans utbildar de informatörer som i sin tur håller utbildningar på LSS-boenden och daglig verksamhet i hela Skåne.

– Det ena utbildningspasset som vi kör just nu handlar om kondomer – var man skaffar dem, vad de skyddar mot, hur man använder dem och hur man pratar med den man ska ha sex med om att använda kondom, säger Becky Nelson som arbetar i projektet på RFSU i Malmö.

Det andra passet handlar om relationer, förklarar kollegan Rasmus Fonseca.

– Informatörerna pratar bland annat om olika typer av relationer, hur samhällets normer påverkar oss och hur det kan vara att ha en relation på ett boende där man hela tiden har personal runtomkring sig, säger han.

 

Kamratutbildning ger ovärderlig kunskap
Många informatörer har själva olika typer av kognitiv funktionsnedsättning, vilket är stommen i projektet.

– Deras erfarenhet och kunskap är ovärderlig. Det är deras idéer och förslag som får forma utbildningen, säger Becky Nelson.

Hon förklarar att ”peer education”, eller kamratutbildning som det heter på svenska, är ett mycket bra sätt att nå ut.

– Det har visat sig att man lättare tar till sig information om man kan känna igen sig och relatera till den som håller i utbildningen, säger Becky Nelson.

Flera av informatörerna får själva LSS-insatser. De arbetar på daglig verksamhet och har som regel ingen annan egen inkomst utöver arvodet från RFSU.

– Det har känts viktigt att de får betalt, precis som RFSU:s övriga informatörer. Att alla är jämlika är en förutsättning, säger Rasmus Fonseca.

 

Ritade för stor penis
Ett exempel på när det blivit ”fel” på grund av att Becky Nelsons och Rasmus Fonsecas egna referensramar fått styra, är när de under ett utbildningspass ritade upp könsorganen på en whiteboardtavla.

– För att det skulle synas tydligt gjorde jag stora bilder. Men efteråt kom det fram att en deltagare då hade trott att en penis ska vara precis så stor som jag ritade. Han hade blivit förfärad eftersom det inte stämde på honom, säger Rasmus Fonseca.

En annan gång hade de med sig en stav i trä som skulle fungera som penisattrapp när deltagarna övade på att sätta på en kondom.

– För en del blev det oerhört förvirrande, för staven liknade inte en snopp och de kunde inte göra kopplingen. Trästaven var för abstrakt och det tänkte inte vi på, säger Becky Nelson.

 

”Behovet är stort”
Nu, när projektet hunnit komma igång på riktigt, är det informatörerna som själva håller i utbildningspassen och deras tankar och idéer styr arbetet.

– Vi ändrar hela tiden utbildningen utifrån vad våra informatörer säger till oss. Vi har fått ta flera steg tillbaka många gånger, vilket varit nyttigt. Ofta blir resultatet något helt annat – och mycket bättre – än vad vi själva hade kunnat komma på, säger Rasmus Fonseca.

Innan projektet ”Sex för alla” blev verklighet förra året, arbetade Becky Nelson och Rasmus Fonseca ideellt inom RFSU med sexualupplysning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

De såg att behovet av sexualupplysning för den här målgruppen är mycket stort.

– Folk ringde oss konstant och ville prata, men vi räckte inte till, vi hade ju andra jobb på dagarna, säger Becky Nelson.

Rasmus Fonseca förklarar att RFSU har insett att det är en viktig fråga att nå ut till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

– Behovet och intresset kommer bara att öka framöver, säger han.

- ”Sex för alla” är ett projekt som drivs av RFSU Malmö och föreningen Grunden i Malmö. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning.

- Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och löper på tre år, från september 2014 till september 2017.

- Arbetssättet går ut på att man utbildar egna informatörer som själva har intellektuell funktionsnedsättning för att deras erfarenheter och kunskap ska kunna användas.

- Informatörerna går ut i grupper och håller utbildningspass på LSS-boenden och i daglig verksamhet.

- Kondomanvändning, relationer, könsidentitet, graviditet och anatomikunskap är exempel på pågående eller kommande utbildningar.

- En torsdag i månaden anordnas kafékvällar i Malmö på Södra Förstadsgatan 66 dit alla är välkomna.

- I januari/februari 2016 startar en ny utbildningsomgång för nya informatörer.

 

  Mejla sexforalla@rfsu.se för mer information.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons