Nästa artikel

”Mycket som gör att man är bra på 'kärleksspelet', har personer med Asperger syndrom svårt för.” Det säger Inger Jalakas, författare och mamma till en vuxen son med Aspergers. Hon efterlyser mer mod hos föräldrar och boendepersonal: Våga prata om sex och relationer!

Inger Jalakas son fick sin diagnos när han var 22 år gammal. Då hade hon under många år kämpat för att förstå hur hon på bästa sätt kunde hjälpa honom.

– Jag önskar att jag hade vetat tidigare så att jag hade kunnat ge mer adekvat hjälp. Ju tidigare man kan få en diagnos, desto bättre, tycker jag.

För att ge stöd åt andra föräldrar skrev hon boken Nördsyndromet (Alfabeta), som riktar sig just till anhöriga. Och ett par år senare kom Sex, kärlek och Aspergers syndrom, som handlar om kärleksspelet, som enligt henne är det som personer med Aspergers har svårast för.

– Jag såg ju hur tufft det var för min son och förstod att det knappt fanns något skrivet om det här, trots att behovet av information och kunskap är enormt. Ensamhet är det absolut största problemet för personer med Asperger syndrom. Många känner sig misslyckade och vet inte hur de ska bete sig när det gäller sexualitet och relationer.

 

Svårt med socialt samspel
Lyhördhet, kommunikation, att kunna tolka signaler, kroppsspråk och förmågan att läsa mellan raderna är egenskaper som är mycket viktiga när det handlar om sex, kärlek och relationer. Men för personer med Aspergers syndrom är detta ofta det besvärligaste. Det mer konkreta tänkandet som ofta förekommer med diagnosen gör det svårare med socialt samspel och föreställningsförmåga.

– De har extra svårt för allt från första flirten till att leva i en relation. Bara att kunna titta en annan människa i ögonen är tufft för många, och det omöjliggör ju flirtandet, säger Inger Jalakas.

Hon berättar att de få undersökningar som finns om Aspergers syndrom och sexualitet visar att många ännu är oskulder när de når medelåldern. Men längtan efter kärlek och intimitet är lika stor som hos alla andra.

– Föreställningen i den neurotypiska världen är att personer med Aspergers inte är intresserade av intimitet, men det är helt fel.

 

Många far illa som tonåringar
Inger Jalakas har intervjuat många personer med Aspergers syndrom om deras erfarenheter och ser tydliga mönster: Många är ofrivilligt ensamma, känslan av att vara misslyckad är stor, det finns få ställen dit de kan vända sig med sina funderingar, och många far väldigt illa som tonåringar.

– Under ungdomstiden är de inte i fas med sina jämnåriga. De missar hela tonårserfarenheten, då man lär sig att sätta gränser, bli ihop och göra slut och har de första sexuella kontakterna. De flesta är inte känslomässigt mogna och vet inte heller hur man gör. De hamnar på efterkälken från början och blir också lätt utnyttjade. Antingen anstränger de sig för att vara med ”i gänget” och riskerar att utnyttjas av sina elaka jämnåriga kamrater, eller så isolerar de sig och hamnar ännu mer utanför.

 

Större öppenhet för HBTQ
De få studier som finns på området antyder att personer med Aspergers har en större öppenhet när det gäller mångfald och HBTQ.

– Det finns inte särskilt många studier här heller, men det verkar som om en större andel aspergare är bisexuella och transsexuella jämfört med normalbefolkningen, säger Inger Jalakas.

Det finns också fler som är könsblinda, som blir kära i en person oberoende av dennes kön. Och det är även vanligare med asexualitet, berättar hon.

– Min tolkning är att om man inte känner sig hemma i normalfördelningens mitt, då är man inte heller behäftad med de fördomar som lätt följer med. Man har en större öppenhet och tolerans.

 

”Det går att träna!”
Rådet till alla med Aspergers syndrom är att träna på det sociala spelet. Det går att öva på ögonkontakt framför spegeln, och det går att lära sig att bli bättre på att föra samtal. Rent fysiskt, i kärleksakten, är det viktigt med kommunikation med partnern. Många med Aspergers är till exempel överkänsliga för fysisk beröring och är man inte öppen med detta är det bäddat för missförstånd, enligt Inger Jalakas.

– En överkänslighet mot exempelvis ljud, ljus och lukter förkommer också.

 

”Våga prata, backa aldrig undan”
– Våga prata med era barn om sexualitet och relationer, backa aldrig undan, är Inger Jalakas råd till alla föräldrar. Många vet inte vad som är normalt i en relation och famlar i blindo. Det är så viktigt att de får hjälp i unga år.

Samma råd ger hon all personal som kommer i kontakter med personer med Aspergers. Hon berömmer RFSU Malmös projekt ”Sex för alla”, som Special Nest tidigare skrivit om, där personer som själva har kognitiva funktionsnedsättningar utbildar bland annat personer med Aspergers om sex och relationer på LSS-boenden.

– Det är väldigt bra att informationen kommer från likar, för de vet vad de pratar om. Jag har aldrig hört talas om något liknande projekt och hoppas att det sprider sig. Behovet är outsinligt!

7 kärlekstips ur boken Sex, kärlek och Aspergers syndrom: med kärleksskola för aspergare

  1. Försök så gott du kan att förbättra din fysiska attraktionskraft med träning, trevlig klädstil och god personlig hygien.
  2. Träna på det sociala spelet så mycket du kan, till exempel samtal, kroppsspråk, mimik. Bra samtalsämnen kan vara något den andra personen kan tänkas vara intresserad av, aktuella händelser eller vädret. Undvik att prata om dina specialintressen. Tänk på hur du står. Notera hur nära andra människor står varandra och håll det avståndet.
  3. Om någon är intresserad av dig håller den personen oftast ögonkontakt med dig och vill vara nära dig. Om personen vänder sig bort eller går iväg är han/hon inte intresserad.
  4. Var aldrig klängig när du har träffat någon, utan gå långsamt fram. Uppvakta lagom mycket. Berätta inte allt om dig själv och ditt liv direkt. Det ingår i spelet att man ska ta reda på saker om varandra efterhand.
  5. Ska du berätta att du har Aspergers? Ja. Din partner måste få en chans att förstå varför ett och annat är annorlunda, och det är viktigt för relationen att du är ärlig med vem du är. Men berätta inte direkt, utan vänta tills du känner om relationen kommer att bestå.
  6. Kom ihåg att ett nej är ett nej från din partner.
  7. Du ska aldrig acceptera en relation där du blir kränkt eller slagen. Du ska inte acceptera att din partner bara tänker på sina egna behov.
Annons