Natur och Kultur

Skola
Skolan ställer höga krav. För eleverna som hamnar i kläm har resurskrävande stöd och anpassningar på individnivå setts som lösningen. Specialpedagogerna...
Forskning
Det är lätt att tro att ett särskilt begåvat barn kommer att bli framgångsrik som vuxen. Men begåvning kommer i olika skepnader. Utmaningen är att...