Nästa artikel

Det finns en risk att lärarlönelyftet ökar den stressrelaterade ohälsan bland lärare. Nu ska ett nytt projekt, som drivs av bland annat Lärarförsäkringar och Karolinska institutet (KI), reda ut vilka effekter det har på lärarnas hälsa.

En av de yrkesgrupper där de psykiska diagnoserna har ökat mest de senaste åren är lärare. I dag beror drygt 40 procent av sjukskrivningarna på psykisk ohälsa, till exempel utmattningssyndrom, skriver Lärarnas tidning. Med förhoppning om att hitta en behandling som gör det möjligt för de lärare som drabbas av utmattning att komma tillbaka till sitt arbete har ett nytt projekt kring rehabilitering av personer med utmattningssyndrom startats. Initiativtagare är Lärarförsäkringar tillsammans med KI, Förenade Liv samt Svenska Re och projektet omfattar 120 lärare. 

Åke Nygren, professor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Karolinska institutet (KI) leder projektet och räknar med att kunna läsa av de hälsomässiga effekterna av lärarlönelyftet – en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Han menar att de kraftiga reaktionerna på utformningen av kriterierna för vilka som ska få del av pengarna kan påverka stressrelaterad ohäla.

– Det spelar in, både för den som får extrapengarna och för den som inte får och tycker att hen utför samma arbete som sin kollega, säger Åke Nygren till Lärarnas tidning.

Undersökningen beräknas pågå under hela nästa år. 

Kategorier: 
Skola
Annons