Nästa artikel

Ett års mobbning i skolan väntas kosta samhället hela 17,5 miljarder kronor de kommande 30 åren. Konsekvensen av en dålig skolgång kan bli att unga misslyckas att ta sig in på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport från Friends.

Summan 17,5 miljarder kronor är en uppskattning. Det är nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, samt Eva Nilsson Lundmark, som har gjort beräkningar på utanförskapets kostnader.

Enligt antimobbningsorganisationen Friends drabbas en av tio barn och unga som mobbas under skoltiden av svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden i vuxen ålder. Ungefär hälften av de ungdomar som hoppar av gymnasiet uppger mobbning som orsak. En ofullständig gymnasieutbildning gör det svårare att få jobb. Många får en försörjning finansierad av kommun eller stat.

En annan variabel är samhällets kostnader för att behandla psykisk ohälsa.

Aktörer som enligt beräkningen får stå för de största kostnaderna är landstingen (4,5 miljarder kronor), kommunerna (2,4), Arbetsförmedlingen (1,4) och Försäkringskassan (1,3).

Syftet med rapporten är att visa hur viktigt det är satsa på förebyggande arbete. I dag lägger en skola mellan 10 000 och 200 000 kronor på ett enskilt mobbningsfall men jämfört med kostnaderna i vuxenlivet är det småpengar.

Annons