Nästa artikel

Statsminister Stefan Löfvén redogjorde, i regeringsförklaringen den 15 september, för nya satsningar på skolan. Han talade om mer personal i skolorna, fler speciallärare och ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg, vilket han menar har stor betydelse för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Den 15 september höll Statsminister Stefan Löfvén sin regeringsförklaring, där han beskrev den politik som regeringen ämnar bedriva. På agendan finns att prioritera tidiga insatser, kvalitetsförbättring av lärarutbildningen, fler speciallärare och skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg.

Nedan följer utdrag ur regeringsförklaringen.

 

"De allra flesta av oss bär på minnet av en speciell lärare.

En som förklarade det som var svårt och som utmanade dig när du var redo.

En som förväntade sig stordåd och som hjälpte dig att nå dit.

En som såg dig.

Lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan. Men de klarar det inte själva. Hårt arbete kommer att krävas – av oss som samhälle, av alla elever och föräldrar. Regeringen har tre fokus: att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten och höja läraryrkets attraktivitet.

Tidiga insatser prioriteras.

Barngrupperna i förskolan minskas. Fler anställs i grundskolan så att lärare får mer tid med eleverna och klasserna i lågstadiet kan bli mindre. Fritids stärks. Fler speciallärare anställs. Ett skolutvecklingsprogram där lärare ges grundläggande specialpedagogiska verktyg tas fram. Det har stor betydelse inte minst för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En räkna-läsa-skriva garanti för de tidiga åren utformas.

Resurser till skolan ska fördelas efter behov.

Läxhjälp och lovskola ges till den som behöver – inte endast till den som kan betala. Särskilda satsningar görs i skolor med tuffa förutsättningar. Resurser till kommuner som tar emot asylsökande barn i skolan ökar. Rektorer ska stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.

Kvaliteten i lärarutbildningen förbättras.

Tre miljarder kronor tillförs på årsbasis för att höja lärarlönerna. Den nationella samlingen för läraryrket fortsätter. Digitalisering av de nationella proven och minskad administration ger lärare mer tid för eleverna.

Den psykiska ohälsan ska motverkas.

Ingen ska behöva utstå diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling. Det gäller såväl i skolkorridorer, som på nätet. Elever måste må bra för att kunna prestera bra. Rasism och sexism ska bekämpas. Elevhälsan stärks. Sveriges skolor ska vara trygga.

I ett Sverige att vara stolt över kommer varje barn till sin rätt."

Annons