Nästa artikel

Personer med funktionsnedsättning får sällan tillräcklig hjälp i skolan, och får ofta komplettera sina studier på folkhögskola.

En ny rapport visar en dramatisk ökning av andelen personer med funktionsnedsättning på folkhögskolorna. Rapporten heter oLika TillSAMmanS och är gjord på uppdrag av Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

– Folkhögskolorna får ta konsekvenserna av grund- och gymnasieskolornas misslyckanden och det får man inte tillräckligt med erkännande för, säger Erik Nylander, en av forskarna bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

Folkhögskolornas allmänna linje riktar sig till de som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Just nu går runt 12 400 deltagare allmän linje, och en tredjedel av dem har en funktionsnedsättning såsom ADHD, dyslexi, psykisk ohälsa, utvecklingsstörning eller rörelsehinder. Rapporten visar en dramatisk ökning i dessa deltagargrupper, 15 procent sedan 1997.

– Ökningen är störst på allmän linje, vilket tyder på att folkhögskolorna får kompensera för brister i den formella skolgången. Förra året gick nästan var tredje elev ut gymnasiet utan kompletta betyg och det får givetvis konsekvenser för folkhögskolorna, säger Erik Nylander.

Rapporten visar också att lärarna på folkhögskolorna har stor praktisk kompetens för att jobba med människor med funktionsnedsättningar. De är bra på att möta deltagarna på deras villkor och att anpassa verksamheten för deras behov.
 

Annons