Nästa artikel

  • "Folkhögskolan kan lära ut mer allmän livskunskap utanför klassrummet vad gäller saker som kan tyckas självklara men som inte är det för alla", säger Cecilia Bjursell.

Premium Deltagarcentrerad undervisning, stöd i vardagen och en socialt omhändertagande miljö. Det är några faktorer som gör folkhögskolorna populära bland personer med högfungerande autism, enligt en ny intervjustudie.

Det finns 156 folkhögskolor runt om i landet. Många av dem kännetecknas av att de erbjuder internat, och präglas därtill av sina band till idéburna organisationer eller folkrörelser. Folkhögskolorna är också populära bland elever med olika funktionsnedsättningar. Under läsåret 2018 var det 21 300 personer som läste folkhögskolans allmänna kurser, varav drygt 5 900 personer, eller 28 procent, hade en funktionsnedsättning. Deltagare med neuropsykiatriska diagnoser utgjorde merpar

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons