Nästa artikel

  • Kerstin Gatu är arbetsterapeut i grunden, jobbar på Mora folkhögskola och är engagerad i tillgänglighetsfrågor inom folkhögskolor. I förgrunden syns Daniel Pilawa.

  •  Just nu finns omkring hundra folkhögskolekurser anpassade för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer på folkhögskolor.nu.

Premium De tillgängliga folkhögskolorna är viktiga för personer med funktionsnedsättningar och just nu finns omkring 105 kurser anpassade för personer med npf. Samtidigt larmar många skolor om att de inte har råd att ha kvar de tillgängliga kurserna. Special Nest har intervjuat Kerstin Gatu, arbetsterapeut och lärare på Mora folkhögskola.

Folkhögskolan är inte riktigt som andra skolor. Utöver det uppenbara, att folkhögskolan är frivillig, så märks också att det varken finns betyg eller läroplaner. I stället ges omdömen och kurserna anpassas utifrån gruppen. Den tillåtande läroformen gör den också mer tillgänglig, på webbplatsen folkhögskolor.nu kan du till och med bocka i en diagnos för att få förslag på passande kurser. Att välja ”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” ger i skrivande stund 105 tr

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons