Nästa artikel

  • Frida Persson och Erik Kanebrant jobbar på det Linköpingbaserade företaget Symbolbruket. 

Premium Bättre kommunikation och struktur i vardagen. Det är två saker som kan uppnås med symbolbaserade hjälpmedel från Widgit. Special Nest har pratat med företrädare för Symbolbruket som jobbar för att användningen av bildstöd ska öka.

Många personer med neuropsykiatriska diagnoser har det besvärligt med att skapa och följa struktur i vardagen. Somliga har också svårt med att verbalt förmedla tankar och känslor, vilket kan resultera i missförstånd och frustration. För att underlätta kommunikationen i och organisationen av vardagen används därför ofta olika hjälpmedel från området alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), exempelvis bildstöd. Ett av de mest välkända bildstöden i Sverige är Widgit,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons