Nästa artikel

  • Hege Nordback och Lejla Kocan tycker att de illustrerade pekkartorna har underlättat kommunikationen med barnen.

Premium Tydligare kommunikation, mer förståelse och större begrepp om sammanhanget. På Kvibergsnässkolan i Göteborg använder man ett illustrerat bildverktyg i undervisningen. Det har visat sig vara ett framgångsrikt komplement till det talade ordet.

Erik, 9, som är diagnostiserad med autismspektrumtillstånd, sitter vid sin bänkplats i klassrummet och ska precis påbörja morgonens lektion i ämnet svenska. En specialpedagog sitter bredvid honom och försöker ge instruktioner, men Erik verkar disträ och okoncentrerad. Efter en stund tar läraren fram en bildkarta med olika illustrationer som tydligt visar vilken aktivitet som ska göras och med vilka saker. Läraren pekar på bilderna och pratar samtidigt. På det sättet blir bildkarta

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons