Linda Hallberg

Skola
Undantagsbestämmelsen bör inte användas för elever med NPF-diagnoser. De faller inom ramen för vad som kan avhjälpas med särskilt stöd. Pyser man...
Skola
”Barn behöver förstå på egen hand, ta egna beslut och ha en inre drivkraft för att lära. Först då har vi lyckats med inlärningen”, menar Ulrika...
Annons
Forskning
Autism bör inte betraktas, behandlas eller bemötas som ett specifikt syndrom. Det ska utredas individuellt. Barn med en autismdiagnos behöver undersökas...
Skola
På skolan Green Chimney i New York har de något som kallas Farm Animal Education & Intervention för barn med autism. Där ägnar de sig åt ”animal...