Nästa artikel

  • På skolan finns djur efter elevernas intressen, bland annat en kamel.

  • Eleverna tar till vara på allt som fåret kan ge.

  • Flera olika koraser lever på gården.

  • Miyako Kinoshita är ansvarig för verksamheten. Laman heter Java.

  • Det föds nya djur som stannar på gården.

  • På Farm & Wildlife Center bor över 300 djur.

  • Boaormen kommer ut dagligen.

  • Visuella stöd på vad som förväntas av både människa och djur är en del av pedagogiken.

  • På skolan finns även skadade, vilda djur som i största möjliga mån återanpassas till sin naturliga miljö.

På skolan Green Chimney i New York har de något som kallas Farm Animal Education & Intervention för barn med autism. Där ägnar de sig åt ”animal assisted treatment” – djurassisterad behandling.

Det tar en timme och 50 minuter med tåget från Manhattan samt en kort biltur för att komma till Green Chimney. Hela området är grönt av bokskog och ängar. Området är vattenreservoar och förser bland annat hela Manhattan med dricksvatten.

Skolan ligger på ett stort öppet fält och en stor skylt med skolans namn och en kort beskrivning av verksamheten pryder infarten. På den ena sidan av vägen finns skolans affär och odlingslotter där eleverna säljer det som odlats på skolan och produkter från djuren som ägg och ull. På den andra sidan vägen ligger skolan och dess internat som består av flera olika byggnader som alla bär namn efter personer som av någon anledning har eller har haft anknytning till skolan, bland annat grundaren Ross och hans fru Myra.

Inne i Ross hus, där administrationen ligger, pryds väggarna av foton på kända amerikaner som sponsrat skolan. Ross assistent berättar att Ross är en hejare på att jaga pengar till skolan, vilket behövs då de statliga medlen stramas ihop. Skolan finansieras, liksom många andra amerikanska skolor, dels av statliga medel, dels av privata personers donationer.

 

Elever sköter djuren
Följer man den lilla vägen från huset kommer man till djurstallarna. I anslutning till varje ladugård finns vitmålade hagar i trä. Det är rent, strukturerat och alla hagar är täckta med rent spån. Det luktar inte ladugård och stall, trots att det bor en mängd olika djur i stallarna.

På skolan finns fler än 300 djur, både de med päls och fyra ben och fåglar och reptiler. Varje morgon kommer elever som har som uppgift att mata djuren. Vid boxarna står djurets namn, vad det äter, vad det gillar och inte gillar och några rader om ursprung och hur det ska skötas på bästa sätt. Här finns också visuella stöd för handtvätt och var alla tillbehör ska hänga när uppgiften är klar. Det är verkligen rent här. Gångarna är sopade, boxarna rena och djuren borstade.

– Det gäller att hålla rent här eftersom många elever är känsliga för just lukter, säger Miyako Kinoshita, som är ansvarig för verksamheten.

Eleverna mockar boxarna och gör rent hos de djur de har ansvar för. Eleverna har djurskötsel på schemat flera gånger i veckan, hur ofta skiljer sig åt eftersom att akademiskt skolarbete går först och vissa behöver mer klassisk undervisning än andra.

 

Djur i skolämnena
I en hage bakom stallet pågår en ridlektion med tre tjejer och en lärare. Bredvid dem longerar en tjej en häst. I en tredje hage går tre killar med en kamel som precis ska släppas ut på bete igen. Djuren används både som förstärkning där eleven får vara med favoritdjuret när hen utfört sina sysslor. Men också i undervisningen på olika sätt.

– Vi försöker lära eleverna vad man kan ta rätt på från varje djur. Till exempel ullen från fåren, vad man kan göra av den och då följer de hela processen. Vi använder också matematik då djuren till exempel ska fodras. De får väga, mäta och måtta. De får också dela äpplen i delar och får uppgiften att ge en åttondel till hästen exempelvis, säger Miyako Kinoshita.

Många av eleverna på Green Chimney har svårt att strukturera och organisera sin tillvaro, och hos djuren är det viktigt att var sak har sin plats, att det hålls rent och planeras för mat och skötsel. Lärarna ser det som ett bra sätt att träna upp de förmågorna. Men de ser också att djuren har ett rent terapeutiskt syfte. Hos reptilerna kan elever med fobier och ångest få exponeringsbehandling med hjälp av bland annat spindlar. Men även kramar och klappar är viktigt här på skolan.

– Djuren tycker verkligen om barnen, de tyr sig till dem och myser med dem. Alla behöver beröring och närhet, det tror vi är helande, säger Miyako Kinoshita.

 

Unika individer
Det är en brokig uppsättning djur som bor här, förutom kamelen träffar vi ett lamadjur men också vanliga gårdsdjur som kor, kaniner och höns. I ett av båsen bor en gris tillsammans med en get.

– Han gillar inte andra grisar. Vi brukar prata med barnen om att det är okej att vara kompis med de som ser annorlunda ut och att man kan ha kul ihop oavsett. Vi har också olika typer av höns som alla går tillsammans. De olika raserna kommer från Polen, Finland, USA och så vidare. Alla är olika, men att kan komma överens ändå. Alla nationaliteter och religioner är lika mycket värda. Det finns många liknelser som kan dras, säger Miyako Kinoshita.

Också svåra ämnen är lättare att närma sig med hjälp av djuren, menar lärarna.

– Vi hade ett barn som hade svårt att äta och som vi först hade här för att mata djuren och sedan gick med till matsalen och åt frukost och på så sätt kom vi tillrätta med det. Vi har också extremt hård kontroll på hur många ungar som får födas eftersom att vi inte kan ta hand om dem och hur problematiskt och ekonomiskt tungt det blir om vi får för många. Det är ett sätt att diskutera preventivmedel och familjeplanering.

På Farm Animal Education & Intervention tar de även hand om vilda fåglar som blivit skadade. De rehabiliterar och släpper ut dem igen.

– Vi skiljer mycket tydligt på de vilda fåglarna och de tama djuren. De som ska överleva i det vilda låter man vara. Vi ger dem aldrig namn, vi klappar dem aldrig. De ska respekteras för det de är. Vilda.

Läs mer om skolan på dess hemsida www.greenchimneys.org/farm/

Kategorier: 
Metoder
Annons