Nästa artikel

Under fem dagar med start 27 februari pågår utbildningen ”Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum” i Sunne. Kursen riktar sig till personal och anhöriga till barn och ungdomar inom autismspektrum.

Målet med kursen är att ge en grundläggande utbildning om autismspektrumtillstånd, både när det gäller teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen och vilka praktiska konsekvenser den kan medföra i vardagen – det kan exempelvis handla om omgivningens bemötande, hjälpmedel och anpassningar.

Kursansvarig är Ulrika Aspeflo, logoped och specialpedagog, och utbildningsdagarna innehåller både teoretiska och praktiska delar. Deltagarna får bland annat lyssna på föreläsningar kring skolans styrdokument i förhållande till autismspektrumtillstånd, kartläggningar, mål, bedömningar, åtgärdsprogram och betyg. För att sedan själva i praktiska kursmoment genomföra kartläggningar, planera och tillverka undervisningsmaterial och aktiviteter. Slutligen reflekterar och diskuterar deltagarna sitt arbete i grupper under handledning av utbildningsledarna. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons