Nästa artikel

Med start i oktober kommer Attention Stockholms län, en del av Riksförbundet Attention, hålla en kurs i kommunikation och konflikthantering för anhöriga till personer med npf.

Målet är att lära sig att kommunicera på ett sätt som leder till samarbete i stället för konflikt. För att uppnå detta ska kursdeltagarna under de åtta tillfällena både få teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som syftar till att underlätta svåra situationer i vardagen.

Upplägget bygger på Nonviolent Communication, som är en kommunikationsmodell med fyra komponenter: observation, känsla, behov och önskemål. Den här modellen används både för att uttrycka oss själva ärligt, och för att lyssna på andra och oss själva med empati. 

Kursledaren Joachim Berggren har sedan femton åt tillbaka arbetat med människor med diagnoser inom npf-spektrat och driver egen verksamhet inom utbildning, medling och handledning med inriktning på Nonviolent Communication.

Första kurstillfället är måndagen den 10 oktober klockan 18-21. Övriga kurstillfällen är: 17/10, 31/10, 7/11, 14/11, 28/11, 5/12 och 12/12. 

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons